Támová Katarína

*1990 - Bratislava, SR

+421 907 370 453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://katarinatamova.zzl.org
http://katarinatamova.tumblr.com


/2009 - doteraz/ - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne - ateliér reklamnej fotografie /Zlin - Česká republika/
/2011/ - Jan Matejko Academy of Fine Arts - fakulta grafiky /Krakow - Polsko/
/2005 - 2009/ - Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru - odbor fotografia /Bratislava - Slovensko/


SKUPINOVÉ VÝSTAVY

2012 - OFF festival - Beauty and Bizarre /Homage to Monica Cook/, Bratislava
2011 - Hranice/Granica - Katowice /Polsko/, Zlín /Česká republika/
2011 - Early Melons 2011 - HotDock, Bratislava
2011 - Jsme Zlí - Photogether Gallery, Zlín
2010 - Vybrané Príspevky - Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava
2010 - Prague Photo 2010 - Výstavní síň Mánes, Praha
2010 - ARF projekty - Loft 577, Zlín
2009 - Výstava 1. ročníku - Galéria Dvanáctka, Zlín
2008 - Telotvar II. - Byzant Gallery, Bratislava

|| Homage to Monica Cook
Projekt vznikol v spolupráci s fotografkou Eliškou Kyselkovou.
Fotografický súbor inšpirovaný obrazmi umelkyne Monicy Cook odkazuje na tému konzumu v dnešnom svete. Metafora modernej spoločnosti, odcudzenej, narcistickej, bez vzťahov a skutočného záujmu o život, bažiacej len po materiálnych veciach. Oslava života a hojnosti, ktorá sa praktizovala v starovekých kultúrach, čoraz častejšie stráca na vierohodnosti. Prázdnosť bytia skrývajúca sa za umelým pozlátkom. Svet na pokraji možnej formy deštrukcie, úpadku či hľadania vlastnej identity.


Kritická úvaha o povrchnosti vášne a krásy, ako aj konzumného spôsobu života, sa stáva centrálnym motívom súboru Kataríny Támovej a Elišky Kyselkovej Homage to Monica Cook. Tému starovekých bakchanálií prepája s narážkou na barokové zátišia typu vanitas, pričom formálnym ale i myšlienkovým vyústením je skutočná prázdnota, pominuteľnosť, zmar a smrť.

Lucia L. Fišerová

 


|| Space flight

Projekt pojednáva o snoch, túžbach a určitej naivite v každom z nás.