Lovišková Lea

28. 7. 1986 Bratislava

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Štúdium:
2001 - 2005 - Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, úžitková fotografia
2005-2008 – PdF Univerzita Komenského v Bratislave, Liečebná pedagogika (dip. Bc.)
2007-2012– FPF Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie, (dip. BcA)
2011 -2013 - Inštitút vzdelávania v arteterapii v Bratislave
2012 – … - FPF Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie (Magisterský stupeň)

Výstavy:

kolektívne
2007 - Roma design +, Slovenská ambasáda, Rím (IT)
2009 – „Bez mužov/Manless“, Galéria BYZANT, Bratislava, (SR)
2010 – „Dvacáty rok Institutu tvůrčí fotografie“, Divadlo Reduta, Brno (CZ)
2010 –„Spectatulum Feminae“, OFF_festival Bratislava, Galéria BYZANT, Bratislava (SR)
2011 – Cinematik, 6. Medzinárodný filmový festival, Dom umenia, Piešťany (SK)
2012 – „Show OFF“, Galéria GUBA, Bratislava (SR)
2012 - „Interpretace aktu studentů ITF v Opavě“, Dům umění, Opava (CZ)
2013 - „Interpretace aktu studentů ITF v Opavě“, Galerie Opera, Ostrava (CZ)
2013 – Tanec Ostrava, Medzinárodný festival súčasného tanca, Cooltour Ostrava (CZ)

samostatné
2006 – „Žena v cirkvi“, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bratislava (SR)
2009, 2010 – „D(T)ANCE“ – Galéria GUBA, Bratislava (SR)
2011 – „in progress“ výstava v rámci HYBAJ HO! – festivalu súčasného slovenského tanca,
Studio ALTA, Praha (CZ)

Ocenenia:
Photo Annual Awards 2013 – Honorable mention

„den-no den-ne“, 2010„...in progress“, 2011

Tento cyklus zachytáva súčasný tanec v jeho vzniku, priebehu a premenách v čase. Rovnako tak sa
mení a dopĺňa aj samotná séria. Vo svojej výtvarnej výpovedi tento stav spracovávam subjektívne a
snažím sa divákovi sprostredkovať svoj pocit z neho. Je to tiež záznam procesu zoznamovania,
vnímania a dialógu medzi fotografom a tanečníkom. V súšasnosti do fotografií výtvarnými vstupmi
zasahuje aj moja sestra Izabela Lovišková.


"Perform", 2012

popis: "Perform" je cyklus o tanečníkoch a vznikol na základe môjho dlhodobého záujmu o toto
prostredie. Pre tento cyklus som si vybrala tanečníkov súčasného tanca, s ktorými som mala
možnosť v poslednom období pracovať. Na súčasnom tanci ma zaujal jeho prístup a chápanie
pohybu. Rovnako tiež práca s ostatnými umeleckými druhmi, ich spájanie a prelínanie. To som sa
snažila zachytiť a využiť aj vo svojej práci. Aj keď sa jedná o portréty tanečníkov, nesnažila som sa
o konkrétne zobrazenie daného človeka, ale skôr o tanečníka ako profesiu, životný štýl, výpoveď.
Fotografie sú inšpirované dielom surrealistického maliara Reného Magrittea.„3“, 2013