Kiška Petr

Narozen v roce 1985 v Havířově

Žije a pracuje v Ostravě

Profesně se věnuje fotografii, fundrisingu a dramaturgii galerie Cooltour v Ostravě

v současné době studuje na Institutu tvůrčí fotografie v Ostravě

Samostatné výstavy:

Září 2009 - Klub 21 Praha
Listopad 2009 - Klub Atlantik Ostrava - Queer Ova Foto - ozvěny filmového festivalu Mezipatra Ostrava - video
Listopad 2010 - Klub Atlantik Ostrava - Skrytý příběh Ostravy stránka na facebooku
Červenec 2012 - Klub Atlantik Ostrava - Jeskyně snění (předprogram Měsíce autorského čtení a součást ostravského programu Prague Pride)
Srpen 2012 - Minikino kavárna Ostrava - Jeskyně snění

Kolektivní výstavy

Září 2009 - Velká synagoga Plzeň - (neo)nacismus a komunismus
Únor 2010 - galerie Maryška Bohumín – Error
Květen 2011 – OFF Station festival Plzeň
Červenec 2010 - Výklopník na Baťově kanále - cesty studentů ITF
Červen 2012 - Výklopník na Baťově kanále

Artist statement:

Největší inspirací pro mou tvorbu jsou vesmír a mytologie. Čerpám především z definicí vesmíru, jeho vzniku a fungování různými kulturami. Hledám univerzální principy, srovnávám je a aplikuji na lidské myšlení a na společnost. Následně si vytvářím vlastní vesmír, fungující podle mých pravidel, stávám se jeho pozorovatelem a analyzátorem, který se snaží to, co vysledoval redefinovat a stejně jako civilizace na svých počátcích si vytvořit příběh, který vše učiní pochopitelnějším.
Pracuji především s médiem fotografie. I když se fotografování věnuji profesionálně, ve své volné tvorbě s fotografií pracuji jako s materiálem, který používám k vytvoření výsledného obrazu spolu s textem a dalšími prvky a vytvářím tak digitální koláže, které prezentuji buď prostou formou tištěných obrazů nebo je dále dotvářím do závěsných artefaktů. Samotný text je pro mě velmi důležitý, i když často stojí mimo obraz jen v roli skici. Jindy se text objevuje přímo na obraze. Text je většinou to, co stojí na počátku díla. Někdy je to slovo, jindy věta nebo krátký příběh, které pak zpracovávám a rozvíjím do výsledného obrazu, ale i zpětně na samotný obraz reaguji vznikem nových textů.

 

|| I asked universe, 2010

Mou největší inspirací v tomto souboru byl vesmír. Vesmír, kterému jsem pokládal spousty otázek. Někdy se mi nedostávalo odpovědí a tak jsem si vytvořil vlastní obrazy vesmíru, abych je získal. Byl to můj vlastní dialog, ne jen monolog. Vytvářel jsem nové mytologické obrazy a příběhy vesmíru. Někdy jsem v těchto příbězích byl aktivním účastníkem a jindy jen pozorovatel, který nedokáže číst.

|| Dreaming diary, 2011

Soubor Dreaming diary, který je výsledkem studie obecných zákonitostí, které se vyskytují ve snech, přináší „deníkový záznam" jednoho snění, tedy jedné noci, strávené ve snech. Přenáší do obrazového sdělení atmosféru podivné nervozity, chvějivého pocitu, že ve strnulých pózách se neděje nic a zároveň se odehrává dramatický příběh, který je ale naprosto neviditelný. Postavy, zachycené zezadu, jsou výsledkem zjištění, že člověk je často schopen vidět ve snech sám sebe v různých rolích, ale také tělech. To, co vnímáme jako sen, je v podstatě absolutní chaos, který nám mozek překládá v něco smysluplného, ale zároveň jakýkoli smysl často postrádajícího. To vede k různým výkladům snů, ať již analytickým nebo paranormálním. Spojení s automatickými texty, které vznikaly ve stejném období, jako zaznamenávání vlastních snů, je a není vysvětlujícím prvkem. Jisté souvislosti je možné nalézt, ale nepopisuje obraz, stejně jako obraz nepopisuje text, ale obraz zároveň ani nepopisuje sen, protože toho není schopen.


|| Gods from Fyseter
Soubor volně navazuje na předchozí tvorbu, pracující s tématy snění a vesmíru. Pohrává si s otázkou, co by se stalo, kdyby člověk byl schopen své sny ovládat a zároveň se vracet do stále stejného prostředí. Znamenalo by to vznik nového universa, se vším, co s tím souvisí? Gods from Fyseter předpokládají, že v tomto světě musí zákonitě vzniknout mytologie, stejně jako v každém světě, respektive v každé kultuře, kterou známe. Portréty bohů jsou zpracovány nerealistickou montáží, jako by je sestavoval primitivní národ, který není schopen kreslit nebo malovat, a skládá z jednotlivých prvků obrazy bohů, o kterých zatím jen slyšel první zvěsti. Jednotlivé obrazy pracují s kýčovitostí náboženských ikon a gotickou plošností.